Fundacja „Jaśmin” realizując cele statutowe pomogła w następujący sposób:

> zakup nowoczesnego wózka inwalidzkiego dla niepełnosprawnego chłopca

> pomoc materialna w procesie leczenia młodego człowieka oczekującego na przeszczep nerki

> finansowe wsparcie dla grup dzieci i młodzieży w realizacji wyjazdów wakacyjnych oraz sportowych

> wsparcie edukacji młodego człowieka ciężko poszkodowanego w wypadku drogowym

> pomoc materialna oraz rzeczowa na rzecz świetlic środowiskowych opiekujących się dziećmi, w tym finansowanie posiłków

> wsparcie dla parafialnych inicjatyw charytatywnych

> finansowe wsparcie dla osób cierpiących z powodu przewlekłych i groźnych chorób oraz dla ich rodzin

> finansowe wsparcie dla innych podmiotów realizujących podobne cele statutowe, między innymi na rzecz CARITAS Polska, Komitetu Ochrony Praw Dziecka, Hospicjum Dla Dzieci, Rodzinnych Domów Dziecka, Fundacji Świętego Mikołaja, Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”

> aukcje charytatywne przedmiotów przekazanych i sygnowanych przez znanych sportowców