O DARCZYŃCACH


Pomysłodawcy i główni darczyńcy Fundacji JAŚMIN,
Regina Elandt i Norman Lloyd Johnsonowie.

Regina Elandt-Johnson urodziła się w Nowogrodzie, gdzie ukończyła szkołę powszechną. Naukę kontynuowała w Żeńskim Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Łomży. W 1937 roku rozpoczęła studia na Wydziale Matematyki Uniwersytetu im. Stefana Batorego w Wilnie. Studia przerwała wojna. Pierwsze lata wojny spędziła w Zakopanem i w okolicach Sandomierza, od roku 1941 do 1945 przebywała w Nowogrodzie i Łomży. Tu należała do młodzieżowej grupy walki podziemnej, była kierownikiem redakcji gazetki podziemnej "Głos Orła", za tę działalność w roku 1980 została odznaczona Krzyżem Armii Krajowej. Po zakończeniu wojny wyjechała do Poznania, aby kontynuować studia matematyczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Stopień magistra matematyki otrzymała w 1946 r., a w roku 1955 stopień doktorski. Praca doktorska dotyczyła zastosowań statystyki w doświadczeniach rolniczych. W roku 1958 wyjechała na stypendium do Anglii (University College London), gdzie opiekę nad jej pracą naukową sprawował dr Norman Lloyd Johnson, który później został jej mężem. W 1964 roku rozpoczęli wspólną pracę na Uniwersytecie Płn. Karoliny w Stanach Zjednoczonych (University of North Carolina, Chapel Hill) w Katedrze Statystyki Matematycznej. Dorobek naukowy Reginy Elandt-Johnson to 62 prace naukowe, podręczniki z zastosowań statystyki w doświadczalnictwie rolniczym, prace o modelach statystycznych w genetyce oraz napisana wspólnie z mężem praca na temat modeli i tablic przeżywalności. W roku 2001 Akademia Rolnicza w Poznaniu przyznała jej stopień doktora "Honoris Causa".

Norman Lloyd Johnson (1917-2004) urodził się w Ilfordzie w Anglii, gdzie uczęszczał także do szkoły podstawowej i średniej. Świadectwo dojrzałości otrzymał w 1934 roku i podjął naukę na wydziale matematyki w University College London. Podczas studiów zainteresował się stosunkowo nową wówczas dziedziną - statystyką matematyczną. Otrzymał stopnie naukowe Bachelor of Science z matematyki (1936) i statystyki (1937), a w roku 1948 stopień doktora filozofii. Praca dotyczyła nowatorskiego systemu funkcji w zastosowaniach statystystycznych, który jest w użyciu do dzisiaj pod nazwą "Johnson's curve system". W 1963 roku otrzymał prestiżowy stopień naukowy w Anglii, doktora nauk ścisłych. W roku 1971 przyjął zaproszenie z Katedry Statystyki Matematycznej Uniwersytetu Płn. Karoliny obejmując stanowisko profesora i wieloletniego kierownika katedry. Norman Lloyd Johnson jest autorem i współautorem ponad 180 prac naukowych, 20 książek naukowych i podręczników, współwydawcą 13-tomowej encyklopedii statystycznej. W latach 1964-85 Regina Elandt i Norman Lloyd Jonsonowie brali czynny udział w wydarzeniach naukowych na całym świecie. Podjęli także wiele wspaniałych działań charytatywnych, trwających do dnia dzisiejszego, w tym także w Polsce.

 Dnia 31 maja 2011 roku zmarła w USA profesor Regina Elandt-Johnson, pomysłodawczyni i darczyńca naszej Fundacji.  Osoba niezwykła, która całe życie poświęciła nauce i pomocy drugiemu człowiekowi.

Listy kondolencyjne >>